Documenten

1. Handleidingen elektronisch scorebord en shotklok 

Terrein 1 Terrein 3
- Handleiding scorebord - Handleiding scorebord
- Handleiding 24/14s klok - Handleiding 24/14s klok

2. Medisch getuigschrift 

Een medisch getuigschrift is noodzakelijk voor deelname aan trainingen en aan wedstrijden en dient jaarlijks bij de start van het seizoen vernieuwd te worden.

Hier downloaden.

3. Ethias Verzekering en Aangifte formulier

Als lid ben je automatisch verzekerd tegen lichamelijke ongevallen via de verzekeringspolis die Basketbal Vlaanderen voor je heeft afgesloten bij Ethias.

Als je bij het sporten een ongeval hebt opgelopen, dan is het belangrijk dat je daarvan zo snel mogelijk aangifte doet bij Ethias via het aangifteformulier dat je hier kan downloaden.

Je vult het aangifteformulier zelf in en laat het ondertekenen door een vertegenwoordiger van de club. Dat kan je coach zijn, de ploegverantwoordelijke of eventueel iemand van het bestuur die bij het ongeval aanwezig was. De gegevens voor bij "Identiteit van de verzekeringsnemer", vind je op onze website bij Over ons - Onze Club. Vervolgens stuur je het ondertekende aangifteformulier zelf op naar Ethias, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt.

4. Tussenkomst in het lidgeld door uw ziekenfonds 

Je kan een deel van het betaalde lidgeld van onze club recupereren via je ziekenfonds.
Na het betalen van het lidgeld krijgt elke speler automatisch een Attest van betaling van het lidgeld waarmee u terecht kan bij uw ziekenfonds. Dit attest vervangt het eigen formulier dat elk ziekenfonds hiervoor ter beschikking stelt.