Gedragscodes voor Ouders (en supporters)

1. Vertrouwen – Steun

 • Aanmelden als lid, bij de jeugdopleiding van onze club, houdt in dat de ouders een bepaald vertrouwen stellen in onze vereniging.
 • De aansluiting bij onze club is wat dat betreft te vergelijken met de keuze van een school, waarbij men de methodes, discipline en leraren (trainers) accepteert .
 • De komst naar onze club betekent dat een speler en zijn ouders de trainers, werkwijze en regels van onze club aanvaarden en mee ondersteunen.

2. Aanmoedigen:

 • Wij rekenen erop dat ouders hun kinderen steunen en aanmoedigen. Basketbal is ontspanning voor onze kinderen én is een sport, die ze graag beoefenen.
 • Als het soms wat minder gaat, kan je als ouder uw kinderen leren om door te zetten. Moedig de inzet en inspanningen van uw kind aan, meer dan de pure prestatie of de winst/verlies van een wedstrijd.
 • Een positieve belangstelling is de beste motivatie voor uw kind.
 • Wees positief en vermijdt in alle omstandigheden kritiek of verwijten aan spelers, tegenpartij, trainers, ploegafgevaardigden, andere ouders en scheidsrechters, ook als u niet akkoord bent met beslissingen of spelsituaties. Blijf steeds constructief in uw commentaar, ook bij mindere prestaties. Kinderen zijn niet gebaat met verwijten. Moedig uw kinderen aan om de regels te respecteren en vermijdt commentaar die indruist tegen aanpak van trainer-coach of de club.

3. Respect:

 • Geen inmenging van buitenaf in ploegopstelling, speelwijze of beslissingen van de trainer-coach en/of sportieve- en administratieve staf.  Achteraf kan er wel in alle rust over bepaalde zaken gepraat worden met coach of de jeugdcoördinator. Bij escalatie kan/zal dit opgenomen worden met het clubbestuur.
 • Stimuleer uw kind om de coach in vertrouwen te nemen. Denk eraan dat alles in functie staat van een globale basketbal- en pedagogische opleiding en ontwikkeling.
 • Respecteer steeds de beslissingen van de wedstrijdleiding. Toon een positief gedrag als bezoeker van wedstrijden, zeker deze van onze jeugd! Naast inzet is ook RESPECT héél belangrijk in het (sport)leven!
 • Verbaal of fysiek geweld, racisme of vulgariteiten worden niet getolereerd.
 • Het roepen van negatieve of persoonlijke kritiek op scheidsrechters is absoluut uit den boze!!
 • Ook zullen tegenstanders –net als onze eigen spelers- niet worden beledigd of met negatieve kritiek overladen.  RESPECT naar iedere deelnemer bij een wedstrijd is dus ‘the key-word’!!
 • ‘Supporteren’ betekent immers niet het roepen van negatieve (kwetsende) commentaar op tegenstrevers. Het gebeurt wél op een sportieve manier én met positieve aanmoedigingen naar het eigen team toe!!
 • Heb dus aub ook steeds respect voor scheidsrechters, tegenstanders en voor je eigen ploeg en wees een voorbeeld.   
 • Toon ook respect voor de mensen die uw kind de kans bieden om basketbal te spelen, met name de trainers, bestuursleden en vrijwilligers binnen de club. Zij doen er immers alles aan om uw kind te laten uitgroeien tot een goede basketbalspeler en gerespecteerde volwassene.
 • Wij vragen om te supporteren voor de ploeg van uw kind en niet …tégen het andere team.
 • Maak het uw kind ook niet moeilijk tijdens de sportactiviteiten door eigen instructies te roepen naar uw zoon/dochter, of kritiek te uiten op zijn/haar coach.
 • Denk eraan dat basketbal in teamverband wordt gespeeld. Uw kind is niet het enige kind in het team.
 • Het is onaanvaardbaar om het imago van de club en haar leden te beschadigen. Dit ongeacht of het spelers, coaches, bestuurders of sponsors betreft. De club zal de nodige maatregelen nemen wanneer dit toch gebeurt.
 • Wanneer u vaststelt dat een van voorgaande regels wordt geschonden door iemand, mag uzelf reageren. Het is aangewezen om hiervan ook onze jeugdcoördinator of bestuurslid van onze club te informeren.

4. Club Informatie:

 • Uren en plaatsen voor alle gebeurtenissen (matchen, trainingen, activiteiten) en andereinlichtingenzijn tevinden op onze website: www.bbchaacht.be.
 • Tracht uw kind bij het opgroeien te brengen tot een bewust opvolgen en raadplegen van deze info-bron. 

5. Band met de club – extra activiteiten:

 • De club heeft ook die extra betrokkenheid van zijn spelers en speelsters nodig, net als van de ouders, indien mogelijk. Dit kan op vele manieren:
  • Kom regelmatig eens kijken naar wedstrijden van andere teams of ga mee als supporter naar wedstrijden.
  • Steek ongevraagd een handje toe bij een clubactiviteit, al is het maar voor een uurtje. Vele helpers maken het werk lichter.
 • Extrasportieve activiteiten zijn absoluut nodig om de clubkas te spijzen, zodat dan ook uw kind zijn/haar favoriete sport bij onze club kan blijven beoefenen!!
 • Zonder bijkomende activiteiten is het onmogelijk dit te blijven realiseren.
 • Het zou mooi zijn als u uw kind er toe kunt brengen zijn/haar betrokkenheid en clubliefde zoveel mogelijk te laten blijken!

6. Lidgeld – medische fiche :

Gelieve er rekening mee te houden dat er voor deelname aan trainingen en/of wedstrijden ook:

6.1. Lidgeld:

 • Voor aanvang van elk seizoen het lidgeld dient overgemaakt op rekening van de club !!
 • Denk hieraan AUB in belang van de club!! Een deel kan gerecupereerd worden via ziekenfonds.       

6.2. Medische fiche:

 • een ingevuld medisch attest nodig is. Dit wegens de verzekering van uw kind

Wees steeds waakzaam bij uw kind voor tekenen van overbelasting. Ook de trainer-coach zal hierover mee waken. Indien u iets vaststelt, spreek daar dan eventueel over met de trainer en/of jeugdcoördinator.

7. Algemeen:

Als club zijn we steeds op zoek naar helpende handen. Vandaar wordt er vriendelijk verzocht om:

 • geregeld ook te rijden in groep op verplaatsing (bij jeugd) niet alle ouders gaan telkens mee
 • ook af en toe de was te doen (gebeurt a.h.v beurtrol, opgesteld door ploegverantwoordelijke(n)
 • tafelofficial (klok of boek) te zijn
 • je opgeven als mogelijke ploegverantwoordelijke. Minstens zouden er per ploeg twee moeten zijn, zodat er steun is, maar ook aflossing indien nodig
 • deelname aan clubactiviteiten
 • hulp bij clubactiviteiten
 • overwegen van mogelijkheid tot meer integreren in de club via feestcomité of bestuur etc.
 • inbrengen van eigen (ploeg)initiatieven is altijd welkom en mogelijk  
 • Als er iets gebeurt binnen onze club waarmee u het niet eens bent, of als er iets niet duidelijk is of als u zelf voorstellen heeft of als ….: spreek er gerust in alle rust de jeugdcoördinator of een bestuurslid over aan!