Aansluiten

image_print

Nieuwe spelers nemen best eerst even contact op met onze club via secretariaat@bbchaacht.be. Graag ook even de volgende info vermelden als je wilt komen proberen: Naam van speler, Geboortejaar, Geslacht en al ervaring.


Jeugdspelers worden ingedeeld is onze ploegen volgens hun leeftijd:

U18 J20052006U10 G20132014
U16 J20072008
U14 J & M20092010U08 G20152016
U12 J & M 20112012U06 G20172018
geboortejaren voor seizoen 2022-2023

Om in te schrijven moeten volgende voorwaarden voldaan worden:

1. Lid worden van onze club

Nieuwe leden die nog niet bij een andere basketbalclub aangesloten zijn dienen zich te registreren bij Basketbal Vlaanderen. Dit kan via deze website. Daarnaast dient er ook een BBC Haacht fiche ingevuld te worden, ook indien je een proeftraining komt mee doen. Dit formulier kan je vinden op nieuwlid.bbchaacht.be
Spelers die van een andere club willen overkomen, dienen een ontslagformulier voor hun vorige club en een Basketbal Vlaanderen mutatieformulier te ondertekenen. Dit kan kan echter alleen gedurende de maand mei, zoals bepaald door Basketbal Vlaanderen.

Bij aansluiting dient het nieuwe lid zich akkoord te verklaren met onze algemene voorwaarden enslotte Het aanvaarden van de Algemene voorwaarden m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor lidmaatschap bij BBC Haacht. 
Het niet accepteren van deze voorwaarden kan een aansluiting bij de club teniet doen.

2. Betaling van het lidgeld

Het lidgeld dient betaald te worden tegen uiterlijk 31 augustus 2022 op rekeningnummer BE38 7340 1279 0972 van “BBC Haacht vzw” met vermelding “Lidgeld + naam en voornaam van de speler”.

Voor het seizoen 2022-2023 bedraagt het lidgeld:

150€ voor inschrijving Peanuts (U06-U08)
230€ voor inschrijving jeugdspelers
200€ voor inschrijving veteranen (incl. wedstrijden)
260€ voor inschrijving senioren (Heren/Dames)

Wie pas aansluit na nieuwjaar (2e helft van het seizoen) betaalt slechts 50% van het inschrijvingsgeld.

3. Het medisch getuigschrift

Zonder dit attest, dat ondertekend dient te zijn door de huisarts, is er geen deelname aan de trainingen, noch aan de wedstrijden mogelijk. Dit attest dien je om de 4 jaar opnieuw aan de club te bezorgen. Komend seizoen dienen spelers van het geboorte jaar 2004 en 2008 een medisch getuigschrift voor te leggen.

Vergeet het dus niet!

Het is ook aangeraden dat het medisch getuigschrift ingevuld wordt in meerdere exemplaren.

Je kan het hier downloaden.

Pas als aan al het voorgaande voldaan is, ben je effectief lid van de club.

Elk lid is vanaf dan automatisch verzekerd voor eventuele ongevallen tijdens wedstrijden en trainingen.

Onze leden dienen zich ten allen tijde te houden aan de gedragscodes van onze club: