Aansluiten

Nieuwe spelers nemen best eerst even contact op met onze club via secretariaat@bbchaacht.be.
Jeugdspelers worden ingedeeld is onze ploegen volgens hun leeftijd:

U21 J200020012002U1420072008
U19 M200220032004U1220092010
U18 J20032004U1020112012
U16 J20052006U0820132014

Om in te schrijven moeten volgende voorwaarden voldaan worden:

1. Lid worden van onze club

Nieuwe leden die nog niet bij een andere basketbalclub aangesloten zijn dienen zich te registreren bij Basketbal Vlaanderen. Dit kan via deze link: nieuwlid.bbchaacht.be
Spelers die van een andere club willen overkomen, dienen een ontslagformulier voor hun vorige club en een Basketbal Vlaanderen mutatieformulier te ondertekenen. Dit kan kan echter alleen gedurende de maand mei, zoals bepaald door Basketbal Vlaanderen.

Bij aansluiting dient het nieuwe lid zich akkoord te verklaren met onze algemene voorwaarden enslotte Het aanvaarden van de Algemene voorwaarden m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor lidmaatschap bij BBC Haacht. 
Het niet accepteren van deze voorwaarden kan een aansluiting bij de club teniet doen.

2. Betaling van het lidgeld

Het lidgeld dient betaald te worden tegen uiterlijk 31 augustus 2020 op rekeningnummer BE38 7340 1279 0972 van “BBC Haacht vzw” met vermelding “Lidgeld + naam en voornaam van de speler”.

Voor het seizoen 2020-2021 bedraagt het lidgeld:

125€ voor inschrijving Peanuts
200€ voor inschrijving jeugdspelers
175€ voor inschrijving veteranen (incl. wedstrijden)
75€ voor inschrijving veteranen (alleen trainingen)
225€ voor inschrijving senioren (Heren/Dames)

Wie pas aansluit na nieuwjaar (2e helft van het seizoen) betaalt slechts 50% van het inschrijvingsgeld.

3. Het medisch getuigschrift

Zonder dit attest, dat ondertekend dient te zijn door de huisarts, is er geen deelname aan de trainingen, noch aan de wedstrijden mogelijk. Dit attest dien je elk jaar opnieuw aan de club te bezorgen.

Vergeet het dus niet!

Het is ook aangeraden dat het medisch getuigschrift ingevuld wordt in meerdere exemplaren.

Je kan het hier downloaden(versie seizoen 2020-2021).

Pas als aan al het voorgaande voldaan is, ben je effectief lid van de club.

Elk lid is vanaf dan automatisch verzekerd voor eventuele ongevallen tijdens wedstrijden en trainingen.

Onze leden dienen zich ten allen tijde te houden aan de gedragscodes van onze club: